עִגֵּה

עִגֵּה

תּבּשיל של מוח, וכּךּ סדּר עשייתּה, לאחר שמכשירים אתּ המוח וחולטים אותּו בּרותּחים, מרסקים אותּו, ומבשלים אותּו עם בּצל מחותּך דּק-דּק וקלוי בּשמן, וכּשמתּקרב לסיום בּישולו מתּבּלים אותּו בּתּבלים חריפים, ושוברים עליו בּיצה או שתּיים כּדּי שיהא סמיך, מרתּיחים עודּ כשלש דּקות ומורידּים מעל האש.
מילון: