עַגּוז

עַגּוז

אשה זקנה. קַדּ בִּדּעַגִּז, היא כּבר מזקינה.
מילון: