עֻטַאט

עֻטַאט

ערק המופק מפסולתּ הדּבּש הנקרא "כַּרס".
מילון: