עִיתַּרוּס

עִיתַּרוּס

משחק שאדּם מתּהפךּ על ראשו פעמים רבּותּ.
מילון: