עִכַּאם

עִכַּאם

סרט שקושרים בּו אתּ התּינוק כּשמחתּלים אותּו.
מילון: