עִדִּדּ

עִדִּדּ

קינה, מספדּ. בִיעַדִּדּ, מקונן ומספידּ. מִעַדִּדֵּה, אשה שמלאכתּה לקונן ולהספידּ אתּ המתּים.
מילון: