עַלַס

עַלַס

כּוסמין. רגילים לבּשלן בּקליפתּן ולקלפן בּעתּ אכילה.
מילון: