עִנּאַר

עִנּאַר

אזור-מתּנים. דּעַגַּר, חגר אזור למתּניו.
מילון: