עֲדּאמֵה

עֲדּאמֵה

חוסר הבּנה. עֲדִּים, חסר-בּינה, קשה-תּפיסה.
מילון: