עַלַאמַידּ

עַלַאמַידּ

בּשבּיל, מפני, עֲלַאמַידָה, בּגללו בּשבילו.
מילון: