עַזום

עַזום

הזמנה עַאזַמָה, הזמינו להתּפלל, או לשיר, או לקרוא בּתּורה. מִעַאזַמֵה, כּשמזמינים.
מילון: