עַכַּארֵה

עַכַּארֵה

קשיים בּהשגתּ המטרה, אי-הצלחה.
מילון: