בַּדְּרַהּ

בַּדְּרַהּ

זריזה
שימושים ופתגמים: 

שם לאשה

מילון: