עִדֵّ׳א

עִדֵّ׳א

הנה עודּ. הנה יש. עַדֵّ׳א עִלֵּה, הנה עודּ צרה.
מילון: