עִזרֵה

עִזרֵה

בּלתּי-מכובּד. אדּם המביא עצמו לידּ גיחוךּ בּלבושו או בּהתּנהגותּו.
מילון: