עַושַם

עַושַם

חגבּים שחרחרים גדּולים שלפי המסורתּ הם אסורים בּאכּילה. יחידּ עַוֹשַמִי.
מילון: