עֲלַאמֵה

עֲלַאמֵה

פיסתּ נייר שאדּם נותּן בּתּוךּ הספר לסימן עדּ היכּן למדּ. רבּים עֲלַאיִם.
מילון: