עַאדּוה

עַאדּוה

עדּיין הוא. עַאדּוה זְגַ׳ירִי, עדּיין הוא קטן. עַאדּו אַיגִּי, הוא עודּ יבוא.
מילון: