עונֵה

עונֵה

סעודּה אחתּ. ארוחה אחתּ. רבּים עֻוֵן.
מילון: