עַסִלֵה

עַסִלֵה

עמודּ שהבּניין נשען עליו, רבּים עִסִיל.
מילון: