שֻׁחטַה

שֻׁחטַה

זריזותּ. מַֹשחוט, זריז, בְּיִֹשתֻּחֻט, עושה מלאכתּו בּזריזותּ. בּהשאלה: קֻרץ מַֹשחוט, כּכּר-לחם אפוי היטב עדּ שנעשה יבש ופריך.
מילון: