שִנַּאנֵה

שִנַּאנֵה

פסולתּ הצימוקים הנשארים בּדּודּ אחרי שהורתּחו והופק מהם הערק.
מילון: