שַׁכ׳ט

שַׁכ׳ט

כּתּב-ידּ עברי הרגיל בּתּימן, הידּוע כּאן בּשם כּתּב רש"י.
מילון: