שִׁכּפֵה

שִׁכּפֵה

כּלי לשאיבתּ מים מן החביתּ, שאינו אלא מחציתּ הקנקן של הדּלעתּ.
מילון: