שְׁכַّ׳אר

שְׁכַّ׳אר

עיקום הפנים דּרךּ לעג. בִיֹשִכִّ׳ר, מעקם פניו דּרך-לעג.
מילון: