שֻׁטר

שֻׁטר

טיפוס על עצים או כּתּלים. בְּיֹֻשטֻר, מטפס.
מילון: