שְֹמָחוֹתּ

שְֹמָחוֹתּ

כּינוי לימי האבֵלות. מְעַאהֻם שְֹמָחות. הם שרוים בּאבֵלות. כּיון שהמסכת הדּנה בּדּיני האבּלותּ נקראתּ "מסכתּ שמחותּ". אבל ריבּוי של שמחה ממש נוהגים בּתּימן לומר שִֹמחוֹתּ.
מילון: