שַׁדּף

שַׁדּף

הסתּכּלותּ בּנערה מן הצדּ וכאילו אינו רואה אותּה. בְּיִֹשדִּף, מסתּכּל בּנערה.
מילון: