שַׁמַתּחַוֵא

שַׁמַתּחַוֵא

שאיפתּ-אוויר. טיול קצר מחוץ לעיר או בּפרדּסים.
מילון: