שַׁלַּאט

שַׁלַּאט

חמסן, גזלן, לא ישר בּענייני-ממונותּ.
מילון: