שַׁלִילֵה

שַׁלִילֵה

סמרטוט של בּגדּ. מִֹשַלֹשַל, לבוש בּלאים וקרעים.
מילון: