שַׁן

שַׁן

מסננתּ. כּלי מנוקב שבּו מכשירים אתּ הבּשר.
מילון: