שֻׁוַיּיֵה

שֻׁוַיּיֵה

אחרי-כּן, בּעודּ זמן מה.
שימושים ופתגמים: 

גִּי שֻוַיּיַה, בּוא אחרי-כן.

מילון: