בַּרְכַּהּ

בַּרְכַּהּ

בריכת מים
שימושים ופתגמים: 

בֲּרֲכַּתּ וִרְסִין
ברכתו של ורסין
היה אדם בתימן שכל עסקיו הצליחו והיה בחלקו הרבה עושר, והיה מצליח בכל אשר יפנה, ואז כל יהודי אשר נפלה בחלקו מתנה כל שהיא, היה אומר שזה ממזלו של ורסין.  

מילון: