שַׁולִי

שַׁולִי

ידּ-שמאל. אַֹשוַל, אדּם-שמאלי, איטר ידּ ימינו.
מילון: