שַׁוכֵּה

שַׁוכֵּה

קוץ או חדּק. אִדּשַׁוַּךּ, ננעץ בּו קוץ או קוצים.
מילון: