שִׁיֹשֵה

שִׁיֹשֵה

נרגילה עשויה מן הבּדּיל והעופרתּ.
מילון: