שַׁנק

שַׁנק

תּלייה. מַֹשנוק, תּלוי. בּהשאלה: אדּם הטרודּ מאדּ בּעסקיו,
שימושים ופתגמים: 

אֲנַא פִי שַׁנְקִי ותְֹּשִגַּאקי ובִּנתִּי בַּלכַ׳טוּט, אני טרודּ ותּלוי ובּתּי דּואגתּ להתּקשטותּ. וכן אדּם שמחזיק אתּ הצינור הנרגילה בּפיו ואינו מעבירה לחברו או לשכּנו, המצפה גם הוא לשאוף מעט, אומרים לו: שַׁנַקו חֻבַּארֵה תּלו אתּ חובּארה, ואז הוא מבּין ומוסר אתּ הצינור הלאה.

מילון: