שַׁלול

שַׁלול

הרמה ולקיחה. שַׁל, לקח, הרים.
מילון: