שַבּטַה

שַבּטַה

תּפיסתּ הבּורח. שֻׁבֻּטוה, תּפסוהו.
שימושים ופתגמים: 

שֻׁבּטֻוּ אַלסַארִק, תּפסו אתּ הגנב.

מילון: