שֻׁכ׳מִי

שֻׁכ׳מִי

בּור, עם הארץ, לא למדּן.
מילון: