חַבּךּ

חַבּךּ

גינדּור. קַדּ אִחתַּבַּךּ, כּבּר התּייפה, התּגנדּר.
מילון: