חוקַאלִי

חוקַאלִי

שלוליתּ מים קטנה. רבּים חַוַאקִיל.
שימושים ופתגמים: 

מַה חַוקַל שַלָּה קַוקַל – אומרים על מי שמתּאמץ לצבּור לעצמו ממון או נכּסים ואינו מצליח.

מילון: