חולַאבּ

חולַאבּ

כּאב-בּטן מחמתּ צינה וקרירותּ. מִחַולִבּ, אדּם שבּטנו כּואבתּ מחמתּ כּךּ.
מילון: