חַמֵה

חַמֵה

לכלוךּ שחור המצטבּר בּקרקעיתּ הבּור של השופכין.
מילון: