צַאבִּר

צַאבִּר

לחי
שימושים ופתגמים: 

אַלְאָדָ´ם יִצְבִּר עֲלַא מַא אַדַּאהּ אַלַּלהּ קַבְּץ´ צַאבְּרִהּ
על האדם לקבל מה שנתן לו אלו-הים ויתפוס צדע פניו
דרך הבעה בעת צער או בעת צרה.

בֵּין יִלְטִם עֲלַא צֲוַאבְּרִהּ
הוא טופח על צידי פניו
צורה של הבעה בעת צרה או צער.

צַאבִּר חְמַאר
לחי חמור

צַאבְּרִי
הלחי שלי

קַאבִּץ´ עֲלַא צַאבְּרִהּ 
תופס את צדעו ידו על לחיו
צורה של הבעת בעת צער או בעת צרה.

מילון: