חַאסִר

חַאסִר

חסר-יכולתּ, מפגר, אינו יכול ללכּתּ בּרגליו.
מילון: