חַלחַל

חַלחַל

שקדּים ירוקים בּעודּם בּקליפתּם.
מילון: