חומַאר

חומַאר

חומַאֵרה, חַוַמרו בָּה, ראה דּרדַּאח, שמובן אחדּ לשתּיהן.
מילון: