חַבַֹּש

חַבַֹּש

אבן שחורה מסותתּתּ ומחולחלתּ שמרצפים בּה אתּ הבּתּים.
מילון: